Kritische beoordeling van de inhoud van uw Drupal website

Heeft u een in Drupal gebouwde website waarover u niet helemaal tevreden bent dan kunnen wij u helpen. We kunnen er zonder verdere verplichtingen een kritische blik op werpen. We kijken dan niet alleen naar de technische werking van de website, maar ook naar de teksten en de indeling van de website. We geven na de inspectie aan welke verbeteringsmogelijkheden wij zien en welke kosten verbonden zijn aan het doorvoeren van die verbeteringen voor u.

Bij LiqueFactive zijn we niet alleen bezig met techniek maar bovenal ook met web content en het op een inzichtelijke wijze presenteren van die content.